Marina, uzdatnianie wody
Marina > Odpowiednie połączenie moje produkty

Odpowiednie połączenie moje produkty

Metoda obliczania dozowania środka w zależności od objętości basenu:

1 Podaj objętość basenu

Jak obliczyć objętość basenu? lub Podaj objętość basenu:

Obliczanie objętości basenu:

Metoda obliczeniowa dla określenia produktu na podstawie objętości Twojego basenu.

1 Obliczenie objętości basenu

2 Wymiary basenu (Objętość całkowita w m3)

Profondeur moyenne = (Profondeur maxi + Profondeur mini) / 2
Średnia głębokość = (Maksymalna głębokość + minimalna głębokość) / 2
Obliczenie

2 Wybierz produkt

Uwaga! Powyższe informacje zamieszczone zostały przykładowo. Podane dozowanie produktów zostało przetestowane w określonych warunkach. W celu określenia idealnej dawki dla Twojego basenu należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak: warunki atmosferyczne, intensywność użytkowania basenu, właściwości wody, itp. W zależności od tych czynników, może zaistnieć potrzeba zwiększenia, bądź zmniejszenia dozowanej ilości.